• Uitvaartonderneming Teylingen
  • Uitvaart Sassenheim
  • Uitvaart Noordwijkerhout
  • Uitvaart Warmond
  • Overlijden Noordwijkerhout
  • Overlijden Lisse
  • Overlijden Warmond
  • Uitvaart Lisse
  • Overlijden Sassenheim
Uitvaartonderneming Teylingen

Onze Kenmerken

Zorgzaam & Betrokken

De dagen van overlijden tot uitvaart maken een onuitwisbare indruk op de nabestaanden. Het is van belang om u tijdens deze dagen, zoveel als u wilt en kunt, bij alles te betrekken. Met elkaar zorgen we zo voor een afscheid in de geest van en naar de wensen van de overledene. Wij doen dit respectvol en professioneel.

Met Kennis & Inzicht

Tijdens het proces van afscheid nemen, zijn wij op de achtergrond aanwezig.

Met Hart & Ziel

Met hart en ziel zullen wij u begeleiden op basis van kennis en creativiteit.

Rust & Ruimte

Wij hebben daarbij respect voor elke levensovertuiging en staan open voor zowel traditionele als nieuwe uitvaartgebruiken. Ook als u een uitvaartverzekering heeft, kunt u bij ons terecht.

Onze Visie

Adviserend & Stimulerend

In de hectische dagen tussen overlijden en uitvaart moeten veel praktische handelingen worden verricht en emotionele beslissingen worden genomen.
Door het luisteren, het geven van aandacht en tijd en het creëren van rust en ruimte, kunnen wij goede voorwaarden scheppen.
Stapsgewijs en van dag tot dag bereiden wij alles samen met u voor.
Zo komen wij tot een uniek en persoonlijk afscheid.
De wensen van de overledene en van de nabestaanden staan voor ons centraal.
Alleen op déze wijze krijgt een afscheid betekenis en wordt de laatste indruk onuitwisbaar.

Ankie Jochemsz

Ankie Jochemsz

"Het geeft veel voldoening om te werken op een manier, zoals wij dat willen, met voldoende persoonlijke aandacht en zorg voor de nabestaanden."

Jollie Wildeman-Schippers

Jollie Wildeman-Schippers

"Een uitvaart waarbij de overledene en de nabestaanden centraal staan en niet de uitvaartondernemer c.q. begeleider."

Wilma Bleeker

Wilma Bleeker

"Ik ervaar het keer op keer als een bijzonder voorrecht om nabestaanden bij te staan bij zo'n ingrijpende gebeurtenis als het verlies van een dierbare."

Keurmerk

Keurmerk Persoonlijke Uitvaart

Laatste nieuws

Jan

Op 1 januari 2016 bestaat Uitvaartonderneming Teylingen 10 jaar

Om het tienjarig bestaan te gedenken heeft mevrouw Jacinta van Harteveld, rouwbegeleider en schrijfster van het boek Leven in het zicht van de dood : Als iemand van wie je houdt sterft, voor ons een mooie lezing gehouden. Lees meer ...

Okt

Rituelen tijdens Allerzielen in het Licht

Op 2 november 2015 werden op veel plaatsen in Nederland de overledenen herdacht. Op de begraafplaats naast de St. Bartholomeuskerk in Voorhout bezochten ongeveer 1000 mensen de graven van hun dierbaren. Lees meer ...

Berichten van nabestaanden